ముగించు

జిల్లా పరిపాలన

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పరిపాలన
ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్ ఫ్యాక్స్ చిరునామా
G.Ravi I.A.S శ్రీ. జి. రవి ఐ.ఎ.ఎస్ కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ Collector-jgtl[at]telangana[dot]gov[dot]in 7995084601 కలెక్టర్ కార్యాలయం, జిల్లా జగిత్యాల్, 505327, తెలంగాణ.
B.S. Latha శ్రీమతి. బి.ఎస్. లత అదనపు కలెక్టర్ Jc-Jgtl[at]telangana[dot]gov[dot]in 7995084602 కలెక్టర్ కార్యాలయము, జిల్లా జగిత్యాల, 505327, తెలంగాణ.