ముగించు

జిల్లా కొరకు ఒకేమాటలో

  • Area: 2419 sq km
  • Population: 985417
  • Literacy Rate: 60.26 %
  • Villages: 298
  • Municipality: 5
కె చంద్రశేకర్ రావు
Hon’ble Chief Minister K.Chandrashekar Rao
G.Ravi I.A.S
Collector & District Magistrate Sri.G.Ravi IAS

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

  • చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ - 1098
  • మహిళల హెల్ప్లైన్ - 1091
  • పోలీసు హెల్ప్‌లైన్ - 100
  • ఫైర్ హెల్ప్‌లైన్ 101