ముగించు

గ్రామము మరియు పంచాయితీలు

గ్రామాల సంఖ్య
క్రమ సంఖ్య మండలం పేరు గ్రామాల సంఖ్య
1 బీర్పూర్ 18
2 బుగ్గారం 11
3 ధర్మపురి 15
4 గొల్లపల్లి 21
5 జగిత్యాల్ అర్బన్ 4
6 జగిత్యాల్ రురల్ 20
7 కోడిమిల్ 15
8 మల్లియల్ 15
9 పెగడాపల్లి 14
10 రాయికల్ 20
11 సారంగాపూర్ 11
12 వెల్గటూర్ 22
13 మెట్పల్లి 19
14 ఇబ్రహీంపట్నం 16
15 మల్లాపూర్ 22
16 కథలాపూర్ 19
17 కోరుట్ల 15
18 మేడిపల్లి 19