ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా పరిపాలన

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా
Smt. Shaik Yasmeen Basha IAS. శ్రీమతి. షేక్ యాస్మిన్ బాషా ఐ.ఎ.ఎస్కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్Collector-jgtl[at]telangana[dot]gov[dot]inకలెక్టర్ కార్యాలయం, జిల్లా జగిత్యాల్, 505327, తెలంగాణ.
AC Sir డా. పి.రాంబాబుఅదనపు కలెక్టర్Jc-Jgtl[at]telangana[dot]gov[dot]inకలెక్టర్ కార్యాలయము, జిల్లా జగిత్యాల, 505327, తెలంగాణ.
శ్రీ. దివాకర టి.ఎస్ ఐ.ఎ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు)aclb[dot]jagtial[at]gmail[dot]comకలెక్టర్ కార్యాలయం, జిల్లా జగిత్యాల్, 505327, తెలంగాణ.

పోలీసు విభాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా
SP శ్రీ. సంప్రీత్ సింగ్, ఐ.పి.ఎస్పోలీసు సూపరింటెండెంట్spjagtial[at]gmail[dot]comపోలీసు సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం, జగిత్యాల్.505327