ముగించు

డిస్ట్రిక్ట్ రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫీస్ (DRDO)

       

 

           మహాత్మ గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకము ప్రగత     నివేదిక  (జగిత్యాల జిల్లా) 2020-21

జిల్లా సంక్షిప్త సమాచారం

 • ఏర్పాటు చేయబడిన శ్రమ శక్తి సంఘములు      8595
 • జారీ చేయబడిన జాబ్ కార్డుల సంఖ్య                 1,46,855
 • జాబ్ కార్డులలోని మొత్తం కూలీల సంఖ్య          2,71,698

లేబర్ బడ్జెట్  వివరములు: 2019-20   

 • బడ్జెట్లో పని దినములు 00 లక్షలలో
 • కల్పించబడిన పని దినములు 09 లక్షలలో
 • పని కల్పించబడిన కుటుంబాల సంఖ్య    81575
 • పని కలించబడిన కూలీల’ సంఖ్య              109879
 • మొత్తము ఖర్చు రూ|| లు 84  కోట్లలో
  • Wage expenditure :                47.65 in Crore
  • Material expenditure :           6.28 in Crore      
  • Contingent Exp :                      0.91 in Crore
 • రోజుకి చెల్లించబడిన సరాసరి కూలీ (గరిష్ట కూలీ) రూపాయలు 192.23 రోజువారి కూలీ (211)
 • 100 రోజులు పూర్తి చేసిన కుటుంబములు 722
 • మంజూరీ చేసిన పనుల సంఖ్య :           26028
 • అంచనా విలువ :           78 లక్షలలో
 • (ఎప్రిల్ మాసమును నుండి (2020-21) పైన తెలిపిన పనులను అమోదమునకు సమర్పించనైనది)

ఫాం పాండ్ -2020-21

పనులు

తీసుకొన్న పనుల సంఖ్య

ప్రగతిలో ఉన్న పనుల సంఖ్య

పూర్తి అయిన పనుల సంఖ్య

ఖర్చు చేసిన రూ,,లు (లక్షలలో)

ఫాం పాండ్ -2020-21

2810

156

842

218. 78

వార్మి/ నాడేప్ కాంపోస్ట్ ఫిట్

6791

425

2825

240.3

మ్యాజిక్ సొక్ ఫిట్స్

68939

8695

22649

995.75

డంపింగ్ యార్డ్

364

34

266

226.19

కిచెన్ షెడ్ (వంటశాల గది నిర్మాణం):

224

148

49

211.48

స్కూల్ టాయిలెట్

241

125

26

114.6

శ్మశాన వాటికలు

290

253

35

1033.83

సాయిల్డ్ వెస్ట్ మేనెజ్ మెంట్ కంపోస్ట్ షేడ్ టైఫ్ 2

375

332

13

115.00

 

క్రమ సంఖ్య

మండలం పేరు

ఫాం పౌండ్

వార్మి/నాడేప్ కాంపోస్ట్ ఫిట్

మ్యాజిక్ సోక్ ఫిట్స్

తీసుకొన్న పనుల సంఖ్య

ప్రగతిలో ఉన్న పనుల సంఖ్య

పూర్తి అయిన పనుల సంఖ్య

తీసుకొన్న పనుల సంఖ్య

ప్రగతిలో ఉన్న పనుల సంఖ్య

పూర్తి అయిన పనుల సంఖ్య

తీసుకొన్న పనుల సంఖ్య

ప్రగతిలో ఉన్న పనుల సంఖ్య

పూర్తి అయిన పనుల సంఖ్య

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

బీర్ పూర్

46

3

2

229

29

104

1483

294

216

2

బుగ్గారం

67

2

23

210

19

58

1810

373

406

3

ధర్మపూరి

140

8

40

319

11

116

3829

466

1022

4

గోల్లపల్లి

95

7

15

402

74

122

5970

666

1251

5

ఇబ్రహింపట్నం

117

3

23

423

0

129

2386

313

627

6

జగిత్యాల

35

1

2

33

0

0

1049

132

342

7

జగిత్యాలరూరల్

163

19

21

486

62

150

4559

458

1253

8

కధలపూర్

341

3

149

297

10

168

4581

466

1459

9

కొడిమ్యాల్

202

3

40

636

11

293

6464

837

1521

10

కోరుట్ల

242

20

97

406

26

185

3014

454

874

11

మల్లాపూర్

216

13

56

275

9

121

3450

740

1204

12

మల్యాల్

185

14

82

337

30

165

2272

365

933

13

మేడిపల్లి

273

5

51

624

33

182

5588

897

1929

14

మేట్ పల్లి

242

19

105

414

19

196

4255

503

2591

15

పెగడపల్లి

75

3

12

515

43

235

4741

365

2044

16

రాయికల్

169

7

92

475

11

233

3360

301

1109

17

సారంగాపూర్

69

22

12

332

8

166

2701

409

816

18

వెల్గాటూర్

133

4

20

378

30

202

7427

656

3052

Total

2810

156

842

6791

425

2825

68939

8695

22649

 

Click Here (PDF)