ముగించు

పంచాయతీ రాజ్ విభాగం

 

జిల్లా పంచాయతీ అధికారి

అధికారి పేరు

మొబైల్ నంబరు

ఈ-మెయిల్

శ్రీ ఒ. దేవరాజ్

9848792788

dpojagtial@gmail.com

 

డివిజనల్ పంచాయతీ అధికారులు

అధికారి పేరు

డివిజన్

మొబైల్ నంబరు

ఈ-మెయిల్

శ్రీ డి. కనకదుర్గ 

జగిత్యాల

8790479732

dlpojagitial@gmail.com

శ్రీ ఏ. శంకర్

కోరుట్ల

9618038447

dlpokorutla@gmail.com

శ్రీ పాత శ్రీనివాస్

మెట్ పల్లి

9490534412

dlpometpalli@gmail.com

 

డివిజన్లు

మండలాలు

గ్రామ పంచాయతీలు

వార్డులు

3

18

380

3500

 

జనాభా

ఎస్.టి.

ఎస్.సి.

ఇతరులు

మొత్తము

21,839

1,40,361

5,63,502

7,25,702

 

ప్రజా ప్రతినిధులు

సర్పంచులు

వార్డు మెంబర్లు

379

3500

 

కో-ఆప్షన్ మెంబర్లు

స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్లు

1,137

24,719

 

మండల పంచాయతీ అధికారులు

పంచాయతీ కార్యదర్శులు

జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శులు

18

92

288

 

గ్రామ పంచాయతీల నిధులు

సాధారణ నిధులు

14 వ ఆర్థిక సంఘ నిధులు

రాష్ట్ర ఆర్ధిక సంఘ నిధులు