ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
కొండగట్టు ఆలయం

కొండగట్టు

వర్గం ధార్మిక

శ్రీ అంజనేయ స్వామి వైవిధ్య దేవస్థానం కొండగట్టు అనే కొండపై కొండలు మరియు అటవీ అరియా మధ్య 40 కి.మీ. కరీంనగర్ నుండి మరియు జగిత్యాల్ నుండి…