ముగించు

మునిసిపాలిటీస్

జగిత్యాల్ మునిసిపాలిటీ యొక్క ప్రాథమిక సమాచారం
1 యూ ఎల్ బి పేరు జగిత్యాల్ మునిసిపాలిటీ
2 రాజ్యాంగ సంవత్సరం 1952
3 వైశాల్యం (చ.కి.మీ.లో) 16 చ.కి.మీ.
4 రాజధాని నుండి దూరం (కిలోమీటర్లలో) 215 కి.మీ.
5 మున్సిపల్ వార్డుల / విభాగాల సంఖ్య 38 వార్డులు
6 రెవెన్యూ వార్డుల / విభాగాల సంఖ్య 8 రెవెన్యూ వార్డులు
7 సెన్సస్ 2011 ప్రకారం మొత్తం జనాభా 96460
8 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం పురుష జనాభా 48056
9 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం స్త్రీ జనాభా 48404
10 సెన్సస్ 2011 (సంఖ్య) ప్రకారం గృహాలు 23213
11 జనాభా లెక్కల ప్రకారం జనాభా 2001 (సంఖ్య) 85,521
12 2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారం పురుష జనాభా 43193
13 2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారం స్త్రీ జనాభా 42328
14 జనాభా లెక్కల ప్రకారం గృహాలు 2001 (సంఖ్య) 15500
15 2014 ప్రకారం గృహాల సంఖ్య (ఇంటెన్సివ్ హౌస్ హోల్డ్ సర్వే) 23213
16 తేదీ (సంఖ్య) నాటికి అంచనా వేసిన జనాభా 100835
17 మీ సేవా కేంద్రాల సంఖ్య 11
18 ఇ-సేవా కేంద్రాల సంఖ్య 1
19 మున్సిపల్ సేవా కేంద్రాల సంఖ్య 1
20 రేఖాంశం 18.80° N, 78.93° E
21 అక్షాంశం
22 2014-2015లో సంవత్సరానికి మొత్తం ఆదాయం (కోటి రూపాయలు) 1586.18
23 2014-2015లో సంవత్సరానికి మొత్తం ఖర్చు (కోటి రూపాయలు) 937.60
కొరుట్ల మునిసిపాలిటీ యొక్క ప్రాథమిక సమాచారం
1 యూ ఎల్ బి పేరు కొరుట్ల మునిసిపాలిటీ
2 రాజ్యాంగ సంవత్సరం 1988
3 వైశాల్యం (చ.కి.మీ.లో) 28.00
4 రాజధాని నుండి దూరం (కిలోమీటర్లలో) 230
5 మున్సిపల్ వార్డుల / విభాగాల సంఖ్య 31 వార్డులు
6 రెవెన్యూ వార్డుల / విభాగాల సంఖ్య 31 వార్డులు
7 సెన్సస్ 2011 ప్రకారం మొత్తం జనాభా 66,293
8 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం పురుష జనాభా 33124
9 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం స్త్రీ జనాభా 33169
10 సెన్సస్ 2011 (సంఖ్య) ప్రకారం గృహాలు 16,680
11 జనాభా లెక్కల ప్రకారం జనాభా 2001 (సంఖ్య) 54,054
12 2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారం పురుష జనాభా 26,351
13 2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారం స్త్రీ జనాభా 27,703
14 జనాభా లెక్కల ప్రకారం గృహాలు 2001 (సంఖ్య)  
15 2014 ప్రకారం ఇంటి పట్టు సంఖ్య (ఇంటెన్సివ్ హౌస్ హోల్డ్ సర్వే) 20156
16 తేదీ (సంఖ్య) నాటికి అంచనా వేసిన జనాభా 67309
17 మీ సేవా కేంద్రాల సంఖ్య 16
18 ఇ-సేవా కేంద్రాల సంఖ్య 1
19 మున్సిపల్ సేవా కేంద్రాల సంఖ్య 0
20 రేఖాంశం 18° 49′ 17.54″ N
21 అక్షాంశం 78° 42′ 42.70″ E
22 2015-16లో సంవత్సరానికి మొత్తం ఆదాయం (కోటి రూపాయలు) 1493.47
23 2015-2016లో సంవత్సరానికి మొత్తం ఖర్చు (కోటి రూపాయలు) 965.92