ముగించు

వసతి (హోటల్ / రిసార్ట్ / ధర్మశాల)

కొండగట్టులోని హరితా హోటల్ తెలంగాణలోని జగిత్యాల్ జిల్లాల ప్రసిద్ధ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి వచ్చే పర్యాటకులు మరియు యాత్రికులను అందిస్తుంది.
సంప్రదించండి:
ఫోన్ నెంబర్: +91 – 90000 06126
టోల్ ఫ్రీ: 1800-425-46464
సమయం: 7:00 AM – 8:30 PM