ముగించు

సంప్రదింపు డైరెక్టరీ

సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ మరియు ఇమెయిల్‌ ఐ.డి.ల వివరములు:

 

వ. సం.

ఆఫీస్/పోలీస్ స్టేషన్ పేరు

ఉద్యోగి పేరు

హోదా

STD కోడ్

ల్యాండ్ నెంబర్

ఇమెయిల్‌ ఐ.డి

ఫోన్ నెంబర్

1

యస్.పి కార్యాలయము

అశోక్ కుమార్, IPS

యస్.పి

08724

223133

sp-jagtial@tspolice.gov.in

8712656800

2

యస్.పి కార్యాలయము

సాయి కృష్ణ

CC to యస్.పి

08724

223133

cc-sp-jgl@tspolice.gov.in

8712656821

3

అదనపు యస్.పి (Admin)

ఎస్.వినోద్ కుమార్

అదనపు యస్.పి

addlsp-admn-jgl@tspolice.gov.in

8712656801

4

సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్, జగిత్యాల్

డి. రఘు చందర్

డి.యస్.పి.

sdpo-jgl-jgl@tspolice.gov.in

8712656802

5

సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్, మెట్‌పల్లి

కు.ఉమామహేశ్వర రావు

డి.యస్.పి.

sdpo-mtp-jgl@tspolice.gov.in

8712656803

6

సైబర్ సెల్

డి.వి.రంగా రెడ్డి

డి.యస్.పి.

cyberlab-jgl@tspolice.gov.in

8712665561

7

డి.సి.ఆర్.బి.

జి.మహేష్ బాబు

డి.యస్.పి.

dcrb-jgl@tspolice.gov.in

8712656805

8

ప్రత్యేక శాఖ కార్యాలయం

బి.రవీంద్ర కుమార్

డి.యస్.పి.

dsp-dsb-jgl@tspolice.gov.in

8712656804

9

ప్రత్యేక శాఖ కార్యాలయం

కె. నాగేశ్వరరావు

ఇన్స్పెక్టర్

08724

224100

inspr-dsb-jgl@tspolice.gov.in

8712656807

10

సి.సి.యస్.

కె.లక్ష్మీనారాయణ

ఇన్స్పెక్టర్

ccs-jagtial@tspolice.gov.in

8712656810

11

సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, జగిత్యాల గ్రామీణ

అలీ ఆరిఫ్ అలీ ఖాన్

సి.ఐ

ci-jglr-jgl@tspolice.gov.in

8712656816

12

సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, ధర్మపురి

ఎ.రామనర్సింహ రెడ్డి

సి.ఐ

ci-dpi-jgl@tspolice.gov.in

8712656817

13

సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, మాల్యాల్

నీలం రవి

సి.ఐ

ci-mll-jgl@tspolice.gov.in

8712656818

14

సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, కోరుట్ల

బి.సురేష్ బాబు

సి.ఐ

ci-ktl-jgl@tspolice.gov.in

8712656820

15

సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, మెట్‌పల్లి

పి. నవీన్

సి.ఐ

ci-mtp-jgl@tspolice.gov.in

8712656819

16

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, జగిత్యాల పట్టణం

ఎస్.వేణుగోపాల్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-jglt-jgl@tspolice.gov.in

8712656815

17

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, జగిత్యాల ట్రాఫిక్

పి.రామచంద్రం

ఇన్స్పెక్టర్

sho-jgltrf-jgl@tspolice.gov.in

8712656823

18

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, జగిత్యాల గ్రామీణ

ఎన్.సదాకర్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-jglr-jgl@tspolice.gov.in

8712656822

19

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, రాయికల్

T. అజయ్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-rkl-jgl@tspolice.gov.in

8712656791

20

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, సారంగాపూర్

ఎ.తిరుపతి

ఇన్స్పెక్టర్

sho-srpr-jgl@tspolice.gov.in

8712656825

21

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, బీర్పూర్

పవార్ గౌతమ్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-brpr-jgl@tspolice.gov.in

8712656828

22

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, ధర్మపురి

పి.ఉదయ్ కుమార్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-dpi-jgl@tspolice.gov.in

8712656824

23

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, బుగ్గారం

ఎం.శ్రీధర్ రెడ్డి

ఇన్స్పెక్టర్

sho-bgrm-jgl@tspolice.gov.in

8712656829

24

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, గొల్లపల్లి

సి హెచ్. సతీష్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-glpl-jgl@tspolice.gov.in

8712656826

25

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, వెల్గటూర్

ఆర్.ఉమాసాగర్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-vgtr-jgl@tspolice.gov.in

8712656827

26

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, మల్యాల్

అబ్దుల్ రహీం

ఇన్స్పెక్టర్

sho-mll-jgl@tspolice.gov.in

8712656830

27

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, కొడిమ్యాల్

ఎస్.సందీప్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-kdml-jgl@tspolice.gov.in

8712656831

28

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, పెగడపల్లి

జె.రామకృష్ణ

ఇన్స్పెక్టర్

sho-pgpl-jgl@tspolice.gov.in

8712656832

29

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, కోరుట్ల

ఇ.కిరణ్‌కుమార్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-krtl-jgl@tspolice.gov.in

8712656790

30

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, మేడి పల్లి

జి.శ్యామ్ రాజ్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-mdpl-jgl@tspolice.gov.in

8712656792

31

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, కథలపూర్

జి.నవీన్ కుమార్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-ktpr-jgl@tspolice.gov.in

8712656793

32

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, మెట్ పల్లి

ఎం.చిరంజీవి

ఇన్స్పెక్టర్

sho-mtp-jgl@tspolice.gov.in

8712656794

33

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, ఇబ్రాహిం పట్నం

ఎ. అనిల్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-ibp-jgl@tspolice.gov.in

8712656795

34

స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, మల్లాపూర్

పి.కిరణ్ కుమార్

ఇన్స్పెక్టర్

sho-mlpr-jgl@tspolice.gov.in

8712656796