ముగించు

Uncategorized

వడపోత:
చిత్రం లేదు
సహకార విభాగం

ప్రచురణ : 16/10/2020

 పథకాలు:           సహకార శాఖ ఉంది నియంత్రణ విధులు. పథకాలు అమలు చేయబడవు.  విభాగం కార్యకలాపాలు: తెలంగాణ కోప్ ఎరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్…

వివరాలు వీక్షించండి
చిత్రం లేదు
ఉన్నత విద్యా శాఖ

ప్రచురణ : 09/07/2020

                       SKNR ప్రభుత్వం ఆర్ట్స్ & సైన్స్ కాలేజ్, జగ్టియల్, జిల్లా, తెలంగాణ,…

వివరాలు వీక్షించండి