ముగించు

అటవీ శాఖ

      Re- ogranisation మరియు న్యూ జిల్లా యొక్క నిర్మాణం జగ్టియల్ జిల్లా 11 నుంచి అమల్లోకి ఏర్పాటు చేయబడింది  అక్టోబర్ 2016 vide GOMs.No.226 రెవెన్యూ (DA-CMRF) శాఖ, జిల్లా. 11.10.2016 . ఈ కొత్త జిల్లాలో జిల్లా ఫారెస్ట్ ఆఫీసు r కార్యాలయం ఉనికిలోకి వచ్చి జగ్తిఅల్ వద్ద 11-10-2016 నుంచి అమల్లోకి శ్రీ పి.రమేష్,SFS.,డి.ప్రారంభించారు కఠినంగా ఫారెస్ట్ఆఫీసర్,జగ్టియల్ . ఈ o ffice తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉత్తరాన ఉంది . దీని సరిహద్దులుఉత్తర ఆదిలాబాద్ జిల్లా , పశ్చిమ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నాయి ,      తూర్పు కరీంనగర్ జిల్లా   జగ్తిఅల్యొక్కజిల్లా. సహజసరిహద్దులు D ఇస్ట్రిక్ట్ యొక్క ఉత్తర మరియు పడమర వైపు గోదావరి .    ఇ ఫారెస్ట్ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్న జిల్లా ఫారెస్ట్ ఆఫీసు భవనం, Dharampuri వైపు పిడబ్ల్యుడి రోడ్ మీద జగ్టియల్

జగ్టియల్ వద్ద డిస్ట్రిక్ట్ ఫారెస్ట్ ఆఫీస్.

లక్షణాలు:

                            i )     స్థానం                                          : N – అక్షాంశం 1 9 . 08045 నుండి19.   08046 ఇ – రేఖాంశం 78.                                                                                                             51696నుండి  79.47135వరకు                                                               

                             ii ) మొత్తం రిజర్వ్అటవీ ప్రాంతం : 52893.164 హ                                                                             

                             iii ) Dist rict హెడ్  Quarters            : జగ్తిఅల్ టౌన్                                                        

                             iv ) మొత్తం ఆదాయసంఖ్య             : 3 సంఖ్యలు.  జగ్టియల్ , కొరుట్ల & మెట్పల్లి

  1.                    v) పట్టణ స్థానిక సంస్థలు                  :  జగ్టియల్,మెట్పల్లి,కొరుట్ల,    రాయ్కాల్  మరియు ధర్మపురి.

                              v i ) జిల్లాలో మండలాలు                : పద్దెనిమిది ( 18 సంఖ్యలు )                                              

                               vi i ) అటవీ శ్రేణులు (ప్రాదేశిక)    : 5 సంఖ్యలు.                                                       

                                                                                            1) ధర్మపురి 2) జగతీ3)కోడిమియల్ 4) రాయ్కాల్ 5) మెట్పల్లి